Usnadníme Vám cestu k dotacím z EU

O dotacích a fondech EU jste jistě již slyšeli mnohokrát. Problematika evropských fondů je velmi rozsáhlá a zjistit, kdo, o co a jakým způsobem může (subjekt soukromý i veřejný) v jednotlivých programech žádat, je dosti obtížné. Složitost požadavků na zpracování a nedostatek času zejména ze strany podnikatelů však podnikatele bohužel většinou odradí. Poměrně obtížnou cestu k dotacím Vám značně usnadní poradenská firma.

Přestože řídící orgány provedly určité kroky vedoucí k omezení byrokracie v oblasti získávání finanční pomoci ze zdrojů EU, zůstává proces zpracování žádosti o dotaci a následně controlling realizovaného projektu značně administrativně i časově náročný. Žadatel o dotaci si totiž musí nastudovat nesčetné materiály z různých zdrojů, jež jsou informačně obsáhlé a pro uchazeče, který se v oblasti dotací neorientuje, často i nejasné a matoucí. Pokud se podnikatel rozhodne zpracovat všechny potřebné dokumenty vlastními silami, zabere mu to mnoho desítek dní usilovné práce bez zaručeného úspěchu. V mnohých případech je pro něj tedy lepší, najmout si poradenskou společnost, která ho provede všemi úskalími, jež mohou v průběhu procesu nastat.

Základem je kvalitní podnikatelský záměr. Podle hodnotitelů žádostí o dotaci je nejčastějším důvodem odmítnutí žádosti právě nedostatečně či nekvalitně popsaný, nebo nerealizovatelný projektový záměr. Dalším častým nedostatkem je to, že nejsou doloženy některé povinné přílohy k žádosti o dotaci, popř. že doložené přílohy nedodržely požadované formální náležitosti. Každý podnikatelský záměr musí být finančně udržitelný a chybné či nedostatečně popsané výsledky finanční analýzy jsou další častou chybou, která vede k vyřazení žádosti o dotaci z hodnocení nebo k získání nízkého bodového ohodnocení.

Administrativně náročný je navíc nejen postup při samotném zpracovávání žádosti o dotaci, tzn. před získáním dotace, ale i proces, který vede k proplacení dotace a následně prokázání udržitelnosti projektu. Veškeré administrativní kroky za Vás připraví a zpracuje Grant Consulting, firma, která získala v rámci dotací již přes 5 miliard pro své klienty.

Příjemci dotace si často také neuvědomují nebo podceňují skutečnost, že investice financované z veřejných zdrojů musí být ve většině případů nakupovány na základě řádně provedeného výběrového řízení zpracovaného podle metodiky toho konkrétního programu, ve kterém byla dotace získána, popř. podle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v posledním znění. Celým výběrovým řízením Vás bezproblémově provedeme a zpracujeme veškeré potřebné podklady, které podmínky evropských dotací po Vás vyžadují.


Případy, ve kterých je vhodné spolupracovat s poradenskou firmou:

  • mám jen základní představu o možnosti financování dotacemi ze zdrojů EU, nikdy jsem žádnou dotaci nečerpal;
  • nemám ujasněnou představu o investici; nevím, co konkrétně je možné z konkrétního programu nakoupit;
  • nemám čas a dostatek odborných personálních kapacit ke kvalitnímu zpracování žádosti o dotaci a všech jejích příloh (např. podnikatelský záměr)
  • chtěl bych nakoupit, rekonstruovat provozovnu
  • chtěl bych inovovat nebo nakoupit nové technologie do výroby
  • chci vzdělat vlastní zaměstnance a pořídit jim nové školící pomůcky
  • chtěl bych inovovat hardware a software a zvýšit tak vlastní konkurenceschopnost

Úvodní konzultace nabízí Grant Consulting zdarma. Během konzultace s Vámi náš zástupce probere, zda je možné na Váš záměr dotace čerpat či nikoliv. Zpracováváme pouze kvalitní projektové záměry, naše úspěšnost podaných žádostí o dotaci je 97%.

 

ŽÁDNÁ LEPŠÍ DOBA, NEŽ JE PRÁVĚ TEĎ NA ROZVOJ FIRMY POMOCÍ DOTACÍ, NEPŘIJDE!

V případě jakýchkoliv dotazů jsme k dispozici na 724 377 412, nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.